Snab­ba cash

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRIL­LER Det blev in­te ba­ra en hygg­lig bok­ko­pia, ut­an en film som står på eg­na ben. Den som fram­förallt bör hedras är Ma­ria Karls­son, hu­vud­ma­nus­för­fat­ta­re som knu­tit ihop histo­ri­er­na kring tre per­so­ner i ett kri­mi­nellt Stock­holm. Fick två upp­föl­ja­re, som vi­sas i påsk­hel­gen. (2010) FRE­DAG, SVT1, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.