Mo­ta­la och på­ven

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

PÅSK I år har SVT ovan­ligt många pro­gram om påskens krist­na bud­skap. Här är ett ur­val.

Guds­tjänst. Mo­ta­la kyr­ka har hand om påskens guds­tjäns­ter. På lång­fre­da­gen pre­di­kar An­na To­i­vo­nen, Hen­ning Plah le­der guds­tjäns­ten och Mo­ta­la mo­tett­kör sjung­er. På påsk­da­gen pre­di­kar Mattias El­le­ham­mar, He­le­na Skogs­tjär­na och Ja­kob Ot­to­son le­der li­tur­gin och både vux­en­kö­ren och barn­kö­ren sjung­er. LÅNG­FRE­DAG, SVT2, 10.05

PÅSK­DA­GEN, SVT2, 10.05

Je­sus Christ su­pers­tar, Andrew Lloyd Web­bers roc­ko­pe­ra från 1973, är en be­rät­tel­se i hip­pi­e­stil om Je­su sista da­gar.

LÅNG­FRE­DAG, SVT1, 15.50

Guds­tjänst. Ka­tolsk kors­vägs­an­dakt från Co­los­se­um, där på­ven Fran­ci­skus med­ver­kar. Di­rekt från Rom.

LÅNG­FRE­DAG, SVT2, 21.15

Ba­rab­bas. Svenskt bib­liskt dra­ma från 1953 av Alf Sjö­berg. Med Ulf Pal­me och Bar­bro Hi­ort af Ornäs.

LÅNG­FRE­DAG, SVT2, 22.45

Myste­ri­et Ma­ria Mag­da­le­na. Brit­tisk dokumentär om en av Bi­belns mest gåt­ful­la per­so­ner. AN­NAN­DAG PÅSK, SVT2, 17.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.