Plåg­sam hin­der­ba­na

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Två är ut­slag­na, fy­ra är kvar och en till ska bort ur grupp 1. Tre går näm­li­gen vi­da­re från grup­pen till se­mi­fi­nal. Det är det nya för i år i ”Mäs­tar­nas mäs­ta­re”, där id­rot­tens for­na stjär­nor prö­var si­na kraf­ter. Den­na vec­ka pre­sen­te­rar pro­gram­le­da­ren Micke Leij­ne­gard en hård hin­der­ba­na, där al­la ska gö­ra två varv. And­ra var­vet dess­utom med en ex­tra­vikt på ryg­gen.

PÅSK­DA­GEN, SVT1, 20.00

Micke Leij­ne­gard lå­ter de fy­ra del­ta­gar­na ta sig ge­nom en hin­der­ba­na, som blir veckans plå­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.