Ny svensk ko­me­di

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KOMEDISERIE Mag­nus job­bar som trä­na­re och bor i sam­ma hus som mam­ma Ann Lin­der. Hu­set ägs av Anns tred­je man, fi­nans­man­nen Gö­ran Lin­der. Ann har två and­ra barn, Michel­le, ko­pia av ef­fek­ti­va mam­ma, och Mar­cus, präg­lad av pap­pas peng­ar. Pro­ble­met är den älds­te, Mag­nus, som knappt flyt­tat hem­i­från. Och nu när­mar sig 40-års­da­gen. ”Fi­nas­te fa­mil­jen” är en ny komediserie med Da­vid Hel­le­ni­us, Kaj­sa Ernst och Tom­my Kör­berg.

LÅNG­FRE­DAG, TV4, 21.30

Mag­nus (Da­vid Hel­le­ni­us) i ko­me­di­se­ri­en ”Fi­nas­te fa­mil­jen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.