Frans­ka spi­o­ner

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE Frans­ke agen­ten Guillau­me De­bail­ly åter­vän­der till Pa­ris ef­ter sex års upp­drag i Mel­la­nöstern. Hans er­fa­ren­het ger ho­nom en vik­tig roll i frans­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten och han ger råd till Ma­ri­na Lo­i­seau, en ung agent som nu ska ut i fält. Pre­miär för ”Falsk iden­ti­tet”, fransk spi­ons­e­rie i tio de­lar.

PÅ­SKAF­TON, SVT2, 21.40

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.