Snab­ba cash 3 – li­vet deluxe

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

AC­TION Histo­ri­er flä­tas sam­man, och tar oss från ski­ti­ga in­du­stri­mil­jö­er (och ett fan­tas­tiskt fil­mat vär­de­trans­portrån) till Ra­do­vans hem. Ku­lor­na smatt­rar, män­ni­skor dör. Men på det he­la ta­get har Jens Jons­son (”Ping-pong­king­en”) gjort en ovän­tat tyst film med ef­ter­tan­ke och bit­vis rö­ran­de di­a­log. (2013)

PÅSK­DA­GEN, SVT1, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.