Falsk el­ler äk­ta?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

AN­TIKT Mo­net- tav­lan, är den äk­ta? Det är en av frå­gor­na i sä­song­ens sista ”An­tikrun­dan”, till­ba­ka vid Kon­sert­hu­set i Väs­terås. Ex­per­ter­na vär­de­rar ci­ga­ret­te­tu­i­er, ljus­kro­nor och klän­ning­ar. Dess­utom be­rät­tar An­ne Lund­berg om ett av dy­ras­te fö­re­mål som vär­de­rats i ”An­tikrun­dan”: Det var en te­o­do­lit, ett gam­malt mä­t­in­stru­ment, och nu har den sålts på auk­tion.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.