Vil­ket lag lju­ger bäst?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Lot­ta Lund­gren och Erik Haag, se­nast till­sam­mans i ”Jul­ka­len­dern”, in­går i Johan Glans- la­get. Pro­gram­le­da­ren Do­reen Måns­son och skå­de­spe­la­ren Peter Mag­nus­son till­hör Fred­rik Lind­ström- la­get. Det hand­lar om att be­rät­ta nå­got okänt men spän­nan­de om sig själv och se­dan ska and­ra la­get av­gö­ra om det är sant el­ler lögn. ” Tror du att jag lju­ger?” leds av Anna Mann­hei­mer.

LÖR­DAG, SVT1, 21.00

Foto: JAN­NE DA­NI­ELS­SON.

Lot­ta Lund­gren, Johan Glans och Erik Haag i ”Tror du att jag lju­ger?”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.