Ma­lin går hu­se­syn i nya bo­stä­der

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

REALITYSERIE Ma­lin Olsson bör­jar med fem bo­stä­der i Skå­ne när re­a­li­ty­se­ri­en ” Vem bor här?” kom­mer till­ba­ka med sex nya av­snitt. Pro­gram­le­da­ren tar med sig fem per­so­ner i sin folk­vagns­buss och åker till fem oli­ka hus. Kan man gis­sa vem som bor var ba­ra ge­nom att se in­red­ning­en?

De fem del­ta­gar­na kän­ner in­te varand­ra men de blir ju li­te be­kan­ta un­der rund­tu­ren. Vid var­je be­sök mås­te en av del­ta­gar­na hål­la masken för då är de hem­ma hos ho­nom el­ler hen­ne? Ef­ter fem hem­ma-hos-be­sök ska del­ta­gar­na för­sö­ka pla­ce­ra in varand­ra i de fem bo­stä­der­na.

I förs­ta av­snit­tets rund­tur i Skå­ne släp­per Ma­lin Olsson in gäng­et i bland an­nat en pa­stell­fär­gad fy­rarum­ma­re, en vil­la där in­red­ning­en går i 70-tals­stil och en bo­stad som lig­ger i ett gam­mal kaf­fe­ros­te­ri.

MÅN­DAG, SVT1, 20.00

Foto: JAN­NE DA­NI­ELS­SON.

Ma­lin Olsson är pro­gram­le­da­re även för and­ra sä­song­en av ”Vem bor här?”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.