Vil­ket lag gis­sar rätt?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK I ena la­get Marko Lehto­sa­lo & Fred­de Gran­berg, i det and­ra Ca­ro­li­na Gyn­ning & Ag­ne­ta Gyn­ning. De får mö­ta sex per­so­ner som har sex oli­ka yr­ken: sol­dat, tand­lä­ka­re, tec­ken­språkstolk, präst, fri­sör, gräv­ma­ski­nist. Men vem gör vad? De sex per­so­ner­na hål­ler masken och ut­för de yr­kes­ut­ma­ning­ar de ut­sätts för – så gott de kan. ”Upp till be­vis” leds av är Ola Sel­mén.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Foto: SVT

Ola Sel­mén le­der tv-le­ken ”Upp till be­vis”, där kän­dislag ska gis­sa män­ni­skors jobb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.