He­le­na på franska

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

OPE­RETT ”Skö­na He­le­na”, Jac­ques Of­fen­bachs ope­rett från 1864, är en spex­ar­tad ver­sion av histo­ri­en om prins Pàris av Tro­ja som blir våld­samt för­äls­kad i He­le­na av Spar­ta. Väl­kän­da me­lo­di­er och många te­a­ter­tricks har gjort den­na mo­der­na och färg­star­ka upp­sätt­ning till en pu­blik­suc­cé på Theat­re de Cha­te­let i Pa­ris.

LÖR­DAG, SVT2, 19.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.