Jo­sep­hi­ne Bor­ne­busch

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Ål­der: 34 år. Bor: Stock­holm. Fa­milj: Ma­ken Erik Zet­ter­berg och so­nen Hen­ry. Gör: Skå­de­spe­la­re och ko­mi­ker. Ak­tu­ell: Som pro­gram­le­da­re för SVT-se­ri­en ­“Bor­ne­busch i te­ve­fa­bri­ken” i SVT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.