Johan Falk – de 107 pat­ri­o­ter­na

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRILLER När Falk-fil­mer­na hö­jer sig över se­ri­elun­ken, bru­kar An­ders Nils­son in­te ba­ra ha skri­vit ut­an ock­så hål­lit i re­gin. Här är Gö­te­borg spel­plats för ett gäng­krig mel­lan grup­per av oli­ka et­ni­ci­tet. Rol­len som ka­ris­ma­tisk kri­mi­nell tas här över av Jens Hul­tén (bil­den) med en im­po­ne­ran­de för­må­ga för det svin­ak­ti­ga. (2012)

SÖN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.