Hys­te­ria

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Lon­don 1880 och mer­par­ten av den brit­tis­ka hu­vud­sta­dens burg­na kvin­nor på­stås li­da av vad då­ti­dens läkar­ve­ten­skap de­fi­ni­e­rar som ”en hy­per­ak­tiv liv­mo­der”. Sak­ta vri­der sig fil­men från att ha va­rit en täm­li­gen torr­lagd komedi till en histo­ria som på ett lätt och le­digt sätt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.