Störs­ta stjär­nan är Ken­net

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Ken­net An­ders­son, en av brons­grab­bar­na från som­ma­ren 1994, är störs­ta stjär­nan i grupp 2, som nu gör en­tré i ”Mäs­tar­nas mäs­ta­re”. Bland de gam­la id­rotts­stjär­nor­na, som ser till­ba­ka på si­na kar­riä­rer och mä­ter si­na kraf­ter mot var- and­ra, finns ock­så för förs­ta gång­en ett äk­ta par: skid­skyt­ten Björn Fer­ry och arm­bry­ta­ren Hei­di An­ders­son.

Här finns ock­så bas­kettje­jen Kicki Jo­hans­son, mo­tor­cy­kel­fan­to­men An­ders Eriks­son och ryt­ta­ren Inez Karls­son, som haft si­na sto­ra fram­gång­ar in­om ga­loppspor­ten i USA.

I grupp 1 har tre del­ta­ga­re fått åka hem och tre har gått vi­da­re till se­mi­fi­nal. Det sam­ma gäl­ler för grupp 2, där al­la får va­ra kvar ef­ter förs­ta av­snit­tet, men se­dan för­svin­ner en i ta­get tills det finns tre till för se­mi­fi­na­len. Pro­gram­le­da­ren Micke Leij­ne­gard över­ras­kar sä­kert även den­na grupp med en täv­ling så snart de kom­mit fram till An­da­lu­si­en i söd­ra Spa­ni­en.

SÖN­DAG, SVT1, 20.00

BJÖRN FER­RY, 37, SKID­SKYT­TE. OS-guld, VM-guld, VM-sil­ver, VM-brons, 5 värlscup­seg­rar. KEN­NET AN­DERS­SON, 48, FOTBOLL. VM-brons, EM-se­mi­fi­nal, 83 lands­kam­per, SM-guld, turkisk mäs­ta­re. KICKI JO­HANS­SON, 52, BASKET. 190 lands­kam­per, 9 SM­guld, Eu­ro­pacup­fi­nal. AN­DERS ERIKS­SON, 42, EN­DU­RO. 7 VM-guld, 6 tys­ka mäs­ter­skap. INEZ KARLS­SON, 32, JOC­KEY. 468 ga­lopp­seg­rar, bland and­ra stor­lop­pen Ar­ling­ton han­di­cap och Han­sin cup. HEI­DI AN­DERS­SON, 35, ARM­BRYT­NING. 2 EM, 11 VM (2014 guld med bå­de väns­ter och hö­ger arm).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.