Loa Falk­man i sjuk­hus­ko­me­di

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KO­ME­DI­SE­RIE Loa Falk­man gör hu­vud­rol­len i nya ko­me­di­se­ri­en ” Vård­går­den”, där han spe­lar Douglas Leijon, som va­rit ut­om­lands nå­got år och över­ras­kar al­la när han kom­mer hem med sin nya, unga fru Me­li­ze.

Det gam­la fa­mil­jeäg­da pri­vat­sjuk­hu­set ska rustas upp och Douglas gör sin fru Me­li­ze till ny vd. Sjuk­hu­set får nytt namn och en ny vi­sion med pa­rol­ler som ”fa­milj” och ”mång­fald”.

Dot­tern Eri­ka Leijon, som dri­vit verk­sam­he­ten när pap­pan va­rit bor­ta, får kli­va åt si­dan me­dan själv­upp­tag­ne so­nen Erik mest är oro­lig för att hans för­ må­ner ska för­svin­na.

Al­la för­änd­ring­ar på sjuk­hu­set ska­par oro och en del ka­os. In­te blir det bätt­re av att halv­bro­dern Svan­te får upp­gif­ter som han in­te kla­rar av. Och chefs­skö­ters­kan Ami­na de­lar fri­kos­tigt ut go­da råd som ing­en vill ha och som för det mesta or­sa­kar ka­ta­stro­fer.

” Vård­går­den” är en ny­skri­ven svensk sjuk­hus­ko­me­di i åt­ta de­lar. Sys­ko­nen Eri­ka och Erik spe­las av Thérè­se An­ders­son-Lewis och Jo­nas Malm­sjö, nya frun Me­li­ze av Ba­har Pars, nu­me­ra känd från film­suc­cén ”En man vid namn Ove”.

MÅN­DAG, SVT1, 21.00

Foto: JOHAN PAU­LIN

Douglas Leijon (Loa Falk­man) kom­mer över­ras­kan­de hem ef­ter ett år ut­om­lands. Och han har en ny fru med sig.

Dot­tern Eri­ka Leijon (Thérè­se An­ders­son-Lewis).

Nya frun Me­li­ze Leijon (Ba­har Pars).

So­nen Erik Leijon (Jo­nas Malm­sjö).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.