Sig­ge Svans­lös

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

DJUR Kat­ten Sig­ge ris­ke­rar att bli Sig­ge Svans­lös ef­ter ett tufft slags­mål där svan­sen rök. ”Djur­sjuk­hu­set” är till­ba­ka och be­rät­tar om hur ve­te­ri­nä­rer räd­dar och vår­dar djur av oli­ka stor­lek. So­fia Rå­genklint är ock­så till­ba­ka som pro­gram­le­da­re och kan be­rät­ta om hun­den Alice, som har can­cer, men än­då ver­kar kun­na le­va vi­da­re.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.