Tårt­bak med Ma­rie

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

BAK­NING Ma­rie Ser­ne­holt är pro­gram­le­da­re när åt­ta ama­tö­rer täv­lar i ”Det sto­ra tårtsla­get”. Här gäl­ler det avan­ce­rat konst­hant­verk för när tår­tor­na är fär­di­ga, då kom­mer ju­ryn och de be­dö­mer kre­a­ti­vi­tet, smak och skick­lig­het. Var­je vec­ka mås­te en tårt­ba­ga­re läm­na täv­ling­en. Ju­ryn be­står av pris­be­lön­te kon­di­torn Mat­ti­as Ljung­berg och tårt­konst­nä­ren Anet­te Hörn­feldt.

TORS­DAG, SJU­AN, 21.00

Ma­rie Ser­ne­holt le­der ”Det sto­ra tårtsla­get”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.