Mam­ma är hem­lig

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRI­MI­NAL­SE­RIE Sång­ers­kan och skå­de­spe­la­ren Jen­ni­fer Lo­pez har hu­vud­rol­len i färs­ka se­ri­en ”Sha­des of blue”, där hon är Har­lee, en kvin­na med den nå­got kom­pli­ce­ra­de kom­bi­na­tio­nen en­sam­stå­en­de mor och hem­lig agent. Men ef­tersom hon till­hör ett tätt sam­ar­be­tan­de team så fun­ge­rar det. Tills hon av­slö­jar kjor­rup­tion in­om po­li­sen...

TORS­DAG, TV3, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.