Sten­son i form

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

GOLF US Mas­ters är en klas­sisk golftur­ne­ring som har spe­lats i Au­gus­ta, Ge­or­gia se­dan 1934. Svens­ka stjär­nan Hen­rik Sten­son har vi­sat god form se­nas­te ti­den och vill va­ra med i top­pen. SVT sän­der di­rekt var­je kväll tors­dag till sön­dag. För den som in­te or­kar sit­ta up­pe blir det fyl­ligt sam­man­drag da­gen ef­ter. TORS­DAG, SVT24, 21.00 TORS­DAG, SVT2, 22.50

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.