Här är årets tolv småkoc­kar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MAT­LAG­NING Nu är det dags igen. För tred­je året ska ”Sve­ri­ges yngsta mäs­terkock” ut­ses. Men först ska det la­gas mas­sor av mat av myc­ket unga koc­kar. De som täv­lar ska va­ra mel­lan åt­ta och tolv år.

Ba­ra att få kom­ma in i mäs­terkock­skö­ket, som de sett så of­ta i tv, det är en upp­le­vel­se för småkoc­kar­na. Men de är lad­da­de och snart re­do vid si­na täv­lings­kök. Förs­ta ut­ma­ning­en hand­lar om att la­ga en val­fri rätt med rä­kor. And­ra ut­ma­ning­en är en av­smak­nings­täv­ling. In kom­mer fem­ton oli­ka tår­tor som al­la har en spe­ci­fik smak och det gäl­ler för­stås att kän­na vad det är. Den av småkoc­kar­na som lyc­kas bäst har ett för­språng i kom­man­de täv­ling­ar.

Ju­ryn be­står lik­som ti­di­ga­re år av tv-koc­ken Ti­na Nord­ström och ju­ry­med­lem­mar­na från ”Sve­ri­ges mäs­terkock”, Leif Man­ner­ström och Mar­kus Au­ja­lay.

ONS­DAG, TV4, 20.00

Foto: DA­NI­EL OHLSSON/TV4

Bak­re ra­den från väns­ter: Ol­le Har­brecht, 9, Lin­kö­ping. Wil­li­am La Fon­tai­ne, 12, Älv­sjö. Mär­ta Ha­ge­lin, 12, Stocksund. Jo­nat­han Öhlund, 11, Sö­der­kö­ping. Fe­lix Lind­ström, 11, Stock­holm. Sig­ne Strålin, 12, Bot­kyr­ka. Främ­re ra­den från väns­ter: Zi­geng Zhang, 10, Sig­tu­na. Iris Ma­ci­as, 10, Li­din­gö. Eli­na Lars­son, 11, Jär­fäl­la. Vig­go Kendrup, 11, Helsing­borg. Vil­da Falk, 11, Stock­holm. Inez Lind­feldt, 9, Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.