Vem åker ut först?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Nu är grupp 2 i Al­me­ri­da i Spa­ni­en. Ef­ter för­ra vec­kans täv­ling­ar i ”Mäs­tar­nas mäs­ta­re” fick al­la sex del­ta­gar­na va­ra kvar, men nu mås­te nå­gon åka hem ef­ter natt­du­el­len. Blir det fot­bolls­spe­la­ren Ken­net An­ders­son, en­du­ro-fö­ra­ren An­ders Eriks­son, joc­keyn Inez Karls­son, bas­ket­spe­la­ren Kicki Jo­hans­son, arm­bry­ta­ren Hei­di An­ders­son el­ler skid­skyt­ten Björn Fer­ry?

SÖN­DAG, SVT1, 20.00

Arm­bry­ta­ren Hei­di An­ders­son till­hör grupp 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.