Fi­ness mö­ter Py

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Lyck­li­ga ga­tan” vi­sa­de för­ra året att mu­si­ker ur oli­ka ge­ne­ra­tio­ner och oli­ka gen­rer kan hit­ta varand­ras mu­sik – men gö­ra den på sitt sätt. Nya sä­song­en bör­jar med att rap­pa­ren Fi­ness mö­ter ve­te­ra­nen Py Bäck­man. Kan Fi­ness och Py hit­ta till varand­ra, kan det rent av bli mu­sik av mö­tet. Nypre­miär för ”Lyck­li­ga ga­tan” med sex nya av­snitt.

MÅN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.