Norge oc­ku­pe­ras

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

THRIL­LER­SE­RIE Norge har drab­bats av na­tur­ka­ta­stro­fer or­sa­ka­de av kli­mat­för­änd­ring­ar. Den nya grö­na re­ge­ring­en be­slu­tar att stop­pa all ol­je- och gasut­vin­ning i Nord­sjön. När Eu­ro­pa drab­bas av ener­gikris in­va­de­rar rysk mi­li­tär Norge och tar över ol­je­pro­duk­tio­nen. Det är upp­tak­ten till ”Oc­ku­pa­tion”, en po­li­tisk thril­ler­se­rie i nä­ra fram­tid.

MÅN­DAG, SVT1, 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.