Lin­da hos tvil­ling­bön­der

TV (Sweden) - - BONDE SÖKER FRU -

DEJTINGSERIE Vå­ren är här och nya sing­el­bön­der sö­ker kär­le­ken. Det­ta är elf­te sä­song­en av ”Bon­de sö­ker fru” och elf­te gång­en som pro­gram­le­da­ren Lin­da Lin­dorff åker om­kring på svens­ka lands­byg­den och träf­far bön­der­na som läng­tar ef­ter en part­ner. I år är det in­te åt­ta ut­an nio sing­el­bön­der – tvil­ling­brö­der­na Erik och Oscar i Katri­ne­holm sö­ker varsin fru. Ef­ter mån­da­gens pre­sen­ta­tions­pro­gram är det dags för al­la kär­leks­sug­na tit­ta­re att skri­va brev till sin fa­vo­rit. I höst sänds dej­tingse­ri­en.

MÅN­DAG, TV4, 20.00

Pro­gram­le­da­re som ska få bön­der­na att hit­ta kär­le­ken.

Lin­da Lin­dorff, 44.

Mjölk­bon­de i Yd­re, Ös­ter­göt­land.

Andre­as Sjö­berg, 34.

Kött­bon­de i Fors­he­da, Små­land.

Erik Bäck­man, 21.

Häst­bon­de i Slö­inge, Hal­land.

Jen­ni­fer Er­lands­son, 33.

Skogs­bon­de i Ul­la­red, Hal­land.

Jo­a­kim Torstens­son, 35.

Si­grid Ber­gåk­ra, 43. Häst­bon­de i Valls­ta, Häl­sing­land.

Skogs­bon­de i Ar­kel­storp, Skå­ne.

Nils Oreds­son, 51.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.