Per­fekt ton­träff i spe­let

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

”om de var främ­ling­ar skul­le de sä­kert tyc­ka om varand­ra”. Att Do­lan lyc­kats om­fam­na spänn­vid­den i des­sa två för­håll­nings­sätt är im­po­ne­ran­de och gör fil­men till nå­got myc­ket rö­ran­de. Där­till per­fekt ton­träff i spe­let av Do­lan och An­ne Dor­val som den ut­sat­ta mo­dern. (J’ai tué ma mè­re, 2009)

TIS­DAG, SVT1, 23.35

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.