Jag dö­da­de min mam­ma

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Av och med be­gå­va­de unga ka­na­den­sa­ren Xa­vi­er Do­lan, som SVT vi­sar yt­ter­li­ga­re tre fil­mer med 14-16 april. 17-åri­ge Hu­bert (Do­lan) er­kän­ner att det finns minst 100 män­ni­skor han äls­kar mer än kvin­nan som fött ho­nom, men me­nar sam­ti­digt att

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.