Tommy

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRILLER Ta­rik Sa­le­hs (”Metro­pia”) förs­ta renod­la­de thriller. Di­a­lo­gen är mi­ni­mal och be­rät­tan­det kom­pakt. Moa Gam­mel (bil­den) rör sig fram­åt som en åter­hål­len vul­kan. Och Lyk­ke Li, som spe­lar hen­nes sys­ter, är en na­tur­be­gåv­ning. (2014)

LÖR­DAG, TV4, 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.