Selfridge har lyc­kats

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE Året är 1928, när sista sä­song­en av ”Mr Selfridge”, dra­ma­se­ri­en om Lon­dons be­röm­da va­ru­hus, bör­jar. Det har gått myc­ket bra för Har­ry Selfridge ( Je­re­my Pi­ven), hans va­ru­hus är nu eta­ble­rat och han själv är en av de mäk­ti­gas­te in­om de­talj­han­deln i Lon­don. Och runt Har­ry Selfridge dan­sar det gla­da 20-ta­let, men fort­fa­ran­de finns det oros­moln i pri­vat­li­vet.

LÖR­DAG, SVT1, 21.30

Foto: ITV

Har­ry Selfridge (Je­re­my Pi­ven), grun­da­ren av va­ru­hu­set Sel­fridges, är nu en mäk­tig man i Lon­dons af­färs­liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.