Kris på sjuk­hus

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KO­ME­DI­SE­RIE Sto­ra för­änd­ring­ar pla­ne­ras för det pri­vat­äg­da sjuk­hu­set Vård­går­den. Nya lä­ka­re be­hövs till akutav­del­ning­en och fa­mil­jens över­hu­vud Douglas Leijon ( Loa Falk­man) tyc­ker att yngs­te so­nen Svan­te skul­le pas­sa, men det är nå­got som al­la av­rå­der, sär­skilt Douglas fru Me­li­ze ( Ba­har Pars), som är ny vd för sjuk­hu­set. Det­ta är upp­tak­ten till andra av­snit­tet av den nya svens­ka sjuk­hus­ko­me­din ” Vård­går­den”.

MÅN­DAG, SVT1, 21.00

Douglas Leijon (Loa Falk­man) i ”Vård­går­den”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.