Dy­ras­te lä­gen­he­ten

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­A­LI­TY­SE­RIE Svens­ke New York-mäk­la­ren Fredrik Eklunds fir­ma ESNY har ock­så kon­tor i Stock­holm. Niklas Bern­t­zon är svensk chef och där­med en av hu­vud­per­so­ner­na i ” Topp­mäk­lar­na”. Reality­ se­ri­en häng­er med på vis­ning­ar av de lyx­i­gas­te lä­gen­he­ter­na och föl­jer bud­giv­ning­en mot fan­ta­sipri­ser. Niklas Bern­t­zon säl­jer själv Sve­ri­ges dy­ras­te lä­gen­het, 104,5 mil­jo­ner kro­nor.

ONS­DAG, KA­NAL 5, 20.00

Foto: MAG­NUS RAGNVID

Niklas Bern­t­zon är chef för ”Topp­mäk­lar­na”, som hand­lar med lyx­lä­gen­he­ter i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.