Norén-klas­si­ker

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA En mo­dern te­a­ter­klas­si­ker. För­fat­ta­ren Lars Noréns ge­nom­brott, ”Nat­ten är da­gens mor”, in­spe­lad 1984. Hand­ling­en är Noréns fa­vo­rit­te­ma, den svens­ka kärn­fa­mil­jens sam­man­brott. Året är 1956 och ett sli­tet små­stads­ho­tell, som drivs av en fa­milj, går allt säm­re. För­äld­rar­na spe­las av Per­cy Brandt och Le­na Bro­gren, sö­ner­na av Lars Erik Be­re­nett och Re­i­ne Bry­nolfs­son.

LÖR­DAG, SVT2, 21.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.