Jack­sons kar­riär

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR ”Mich­ael Jack­son: från Mo­town till Off the wall” är en do­ku­men­tär om Michael Jack­son. Film­re­gis­sö­ren Spi­ke Lee för­sö­ker skild­ra hans långa kar­riär, som star­ta­de med barnar­tis­ten Michael, fort­sat­te med po­pi­do­len och hur han med al­bu­met ”Off the wall” blev en vux­en ar­tist. Fa­mil­jen be­rät­tar, vän­ner in­ter­vju­as, det är även in­slag där Michael själv pra­tar.

FRE­DAG, SVT1, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.