Fil­men om Man­de­las liv

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

vil­ket nog var synd. För den som lärt kän­na Man­de­la ge­nom böc­ker och do­ku­men­tä­rer ­pre­sen­te­ras fö­ga nytt. Men den som ba­ra ­va­rit van att se den klo­ke gam­le stats­man­nen får bil­den bred­dad. Idris El­bas sätt att ta­la och rö­ra sig är Man­de­las, men han blir ald­rig den Man­de­la vi kän­ner. (Man­de­la: Long walk to free­dom, 2013)

LÖR­DAG, TV4, 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.