Puck he­ter jag

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI På fö­del­se­dags­par­ty hos fri­gjor­da konst­nä­rin­nan Ma­ri­an­ne Löf­gren träf­far Sic­kan Carls­son skö­nan­den Karl-Arne Holms­ten. För­lo­vad är han, men blir be­ta­gen lika­fullt. Ing­en stor Sic­kan-film, men en se­bar li­ten. (1951)

TIS­DAG, SVT1, 14.25

El­len Page i ”Ju­no”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.