Två mås­te­mat­cher

TV (Sweden) - - VECKANS DIREKTSÄNDA SPORT I TV -

FOT­BOLL Sak­ta men sä­kert bör­jar Pre­mi­er Le­a­gue dra sig mot sitt slut. Lei­ces­ter med skyt­te­kung­en Ja­mie Var­dy (bil­den över) i tä­ten har dra­git ifrån de öv­ri­ga la­gen och le­der li­gan med fem mat­cher kvar att spe­la. Men det finns någ­ra lag bakom som är sug­na på ti­teln. Ett av dem är Ar­se­nal, som spe­lar da­gens andra Pre­mi­er Le­a­gue-match.

Oli­vi­er Gi­roud (bil­den un­derst) och öv­ri­ga la­get be­hö­ver vin­na när de mö­ter Crys­tal Pa­la­ce.

SÖN­DAG, VIA­SAT FOT­BOLL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.