Stjär­nor­na hyl­lar Sha­kespe­a­re

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

GA­LA Wil­li­am Sha­kespe­a­re, värl­dens mest be­röm­de dra­ma­ti­ker och man­nen bakom pjä­ser som ”Ro­meo och Julia”, ”Ham­let”, ”Mac­beth” och ”En mid­som­mar­natts­dröm”, dog den 23 april 1616. Han ha­de då fyllt 52 år.

Det är ba­ra två år se­dan hal­va värl­den fi­ra­de Sha­kespe­a­res 450-års­dag. Nu minns man att det är 400 år se­dan han av­led.

I Sha­kespe­a­res hemstad Strat­fordu­pon-Avon i Eng­land sam­lar man sig till en stor­sla­gen hyll­nings­ga­la med ra­der av brit­tis­ka stjärn­skå­de­spe­la­re, en del hu­mor, myc­ket musik och dans. Värd för ga­lan är Da­vid Ten­nant, som spe­la­de mordut­re­da­re i kri­mi­nald­ra­mat ”Bro­adchurch”, och gäs­ter un­der fest­kväl­len är bland and­ra Ju­di Dench, Mi se­na­re Ja­mes Bond-fil­mer, Ian McKel­len, som ”Sa­gan om ring­en”-fans kän­ner igen och Jo­seph Fi­en­nes, som spe­la­de i ro­man­tis­ka ko­me­din ”Sha­kespe­a­re in lo­ve”. Plus många, många fler ur den brit­tis­ka film-tvoch te­a­ter­värl­den. Det blir två tim­mars di­rekt­sänd hyll­ning som fått ti­teln ”Stjär­nor­na fi­rar Sha­kespe­a­re”.

LÖR­DAG, SVT2, 21.00

Foto: STEL­LA PICTURES, ALL OVER PRESS, GETTY IMAGES

Ian McKel­len. Ju­di Dench. Jo­seph Fi­en­nes. Wil­li­am Sha­kespe­a­re. Skå­de­spe­la­ren Da­vid Ten­nant le­der den di­rekt­sän­da Sha­kespe­a­re-ga­lan från Strat­ford-upon-Avon i Eng­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.