Ska läm­na blod

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - Anders Björk­man anders.bjork­man@ex­pres­sen.se

DJUR Hun­den Mi­kor un­der­söks och vi­sar sig ha ett fö­re­mål in­u­ti hu­vu­det – vad är det för nå­got? Häs­ten Scoop ska läm­na blod och är myc­ket oro­lig. Allt sker i ”Djur­sjuk­hu­set”, där Sofia Rå­genklint och Anders ”An­kan” Jo­hans­son föl­jer ve­te­ri­nä­rer i de­ras ar­be­te. Dess­utom blir det be­sök i Na­mi­bia, där en le­o­pard ska­dats.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.