Hur bra lju­ger Eb­ba?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Än­nu ett av­snitt av lätt­sam­ma stor­lju­gar­le­ken ” Tror du jag lju­ger?”, där la­gen ska av­gö­ra vem som ta­lar san­ning. Pro­gram­le­da­ren An­na Mann­hei­mer tar emot en säl­lan sedd gäst i så­da­na här sam- man­hang: för­fat­ta­ren Eb­ba Witt-Bratt­ström. Hon in­går i veckans pa­nel till­sam­mans med ko­mi­ker­na Da­vid Bat­ra och Anders An­kan Jo­hans­son samt Jes­si­ka Ge­din från ”Ba­bel”.

LÖR­DAG, SVT1, 21.00

Da­vid Bat­ra, Fred­rik Lind­ström och Eb­ba Witt-Bratt­ström i tv-le­ken ”Tror du jag lju­ger?”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.