Me­lan­der var först

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Sven Me­lan­der, som led­de tv-le­ken ”Upp till be­vis” när den sän­des i slu­tet av 90-ta­let, bil­dar ena la­get till­sam­mans med ko­mi­kern Annika An­ders­son. I mot­stån­dar­la­get ko­mi­kern Kodjo Ako­lor och ra­di­o­rös­ten Mar­ti­na Thun. Tv-le­ken ”Upp till be­vis”, som går ut på att sex per­so­ner ska pa­ras ihop med sex oli­ka yr­ken, leds i dag av Ola Sel­mén.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.