Ned­räk­ning mot fi­nal i Glo­ben

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

Ba­ra ett par vec­kor kvar och som van­ligt sam­lar Mel­lo-ge­ne­ra­len Chris­ter Björk­man ett gäng som ska lyss­na på bi­dra­gen, ha syn­punk­ter och sät­ta be­tyg i fy­ra ”In­för Eu­ro­vi­sion song con­test”. I år är det 43 bi­drag. I förs­ta se­mi­fi­na­len täv­lar 19 om 10 plat­ser, i and­ra se­mi­fi­na­len täv­lar 18 om 10 plat­ser, dess­utom går de fem sto­ra (Tyskland, Frank­ri­ke, Spanien, Ita­li­en, Eng­land) och värd­lan­det Sve­ri­ge di­rekt till fi­nal.

Årets pa­nel be­står av fy­ra ar­tis­ter, som al­la del­ta­git i Me­lo­di­festi­va­len.

Helena Pa­pa­ri­zou var med 2014 och kom fy­ra med lå­ten ”Sur­vi­vor”. 2005 vann hon Eu­ro­vi­sion med ”My num­ber one”, men då täv­la­de hon för Gre­kland.

Oscar Zia har va­rit med tre gång­er. I år med ”Hu­man” som gick till fi­nal, 2014 med ” Yes we can” ock­så i fi­nal och 2013 med Be­h­rang Mi­ri i ”Jal­la dan­sa sa­wa”, som fast­na­de i And­ra chan­sen

Njol Bad­jie till­hör grup­pen Pa­ne­toz, som va­rit med två gång­er och bå­da gång­er gått till fi­nal. I år med ”Håll om mig hårt” och 2014 med ”Ef­ter sol­sken”.

Wik­to­ria Jo­hans­son är yngst i panelen, ba­ra 19 år. Hon de­bu­te­ra­de i Me­lo­di­festi­va­len i år, där hon gick till fi­nal med lå­ten ”Sa­ve me”. TIS­DAG, SVT1, 21.00

Helena Pa­pa­ri­zou, Oscar Zia, Njol Bad­jie och Wik­to­ria Jo­hans­son be­dö­mer Eu­ro­vi­sion-bi­dra­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.