Be­sök i Hong Kong

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KUL­TUR Svens­ke för­läg­ga­ren Gui Min­hai för­svann un­der se­mes­ter i Thailand. Fy­ra med­ar­be­ta­re i Hong­kong blev kid­nap­pa­de. Fil­mer ploc­kas bort från bi­o­gra­fer, tid­ning­ar väl­jer att in­te skri­va om vis­sa äm­nen. Kulturmagasinet ”Kob­ra” un­der­sö­ker hur det egent­li­gen är med ytt­ran­de­fri­he­ten i Hong­kong? Pro­gram­le­da­re är Kristo­fer Lund­ström och Li­na Thoms­gård.

TIS­DAG, SVT1, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.