Chro­nic­le

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

SCI­ENCE FIC­TION Casting­en är per­fekt med Da­ne DeHaan (bil­den) ­i hu­vud­rol­len och mil­jön känns spök­likt nu­ti­da och då­ti­da på sam­ma gång. Ibland tap­par histo­ri­en li­te fart men Josh Tranks re­gi­de­but är en­ga­ge­ran­de he­la vägen. (2012) FRE­DAG, TV6, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.