Allt du skul­le vil­ja ve­ta om sex

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI Woody Al­lens tred­je – en ojämn, emel­lanåt myc­ket ro­lig, epi­sod­film. Själv spe­lar han så­väl sper­mie som me­del­ti­da narr på gam­ma­leng­els­ka. Ge­ne Wil­der är lä­ka­re som blir kär i ett får. (Eve­ryt­hing you al­ways wan­ted to know about sex, 1972)

LÖR­DAG, SVT1, 1.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.