Change­ling

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Då 78-åri­ge Clint Eastwoods om­ska­kan­de verk­lig­hets­ba­se­ra­de histo­ria om hårt ar­be­tan­de en­sam­stå­en­de mam­man Christi­ne Col­lins, vars son en dag är för­svun­nen. Stor­ar­tad upp­vis­ning av Ange­li­na Jo­lie. (2008)

MÅN­DAG, TV8, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.