Han­nah Arendt

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Fi­lo­so­fen Han­nah Arendt följ­de rät­te­gång­en mot Adolf Eich­mann i Je­ru­sa­lem 1961 och upp­täck­te ”onds­kans ba­na­li­tet”. I långa ar­tik­lar i tid­skrif­ten The New Yor­ker ana­ly­se­ra­de hon si­na in­tryck och vän­ner­na i den ju­dis­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.