Fis­ke­tur med kung­en

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

IN­TER­VJU ”Kung­en 70 år: Ensamt ma­je­stät” är den sto­ra tv-in­ter­vjun in­för födelsedagen och den är gjord av tv-pro­fi­len Claes Elfs­berg. Han har bland an­nat fått föl­ja kung­en un­der en van­lig dag i job­bet och hängt med på en pri­vat fis­ke­tur.

– Kung­en öpp­na­de sig rätt myc­ket och pra­ta­de om sa­ker han in­te ta­lat om ti­di­ga­re, har Elfs­berg ti­di­ga­re be­rät­tat för Ex­pres­sen.

TORS­DAG, SVT 1, 20.00

Kung­en och Claes Elfs­berg på fis­ke­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.