Fi­na­len nal­kas

TV (Sweden) - - VECKANS DIREKTSÄNDA SPORT I TV -

FOT­BOLL Så har vi kom­mit till den av­gö­ran­de se­mi­fi­nal­mat­chen in­för cham­pi­ons le­a­gu­e­fi­na­len, vil­ken spe­las på Mi­lans hem­maa­re­na San Si­ro. Ro­nal­dos (bil­den, t v) Re­al Madrid har ett li­tet över­tag ef­tersom de har hem­maklac­ken som en tolf­te spe­la­re bakom sig. Och la­get har en va­na att ham­na i fi­nal. Re­al Madrid hål­ler re­kor­det på flest fi­nal­sam­man­hang. Lyc­kas Ser­gio Agüe­ros (bil­den, t h) Man­ches­ter Ci­ty ta sig till fi­na­len så blir det för förs­ta gång­en för la­gets del.

ONS­DAG, TV3, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.