Så sän­der tv

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

• TV4, 8.00–13.30 Ny­hets­mor­gon spe­ci­al. Fi­ran­det på Slot­tet, gäs­ter i stu­di­on och rap­por­ter från kor­te­ge­vä­gen. Pro­gram­le­da­re: Jesper Bör­jes­son, Eb­ba Kle­berg von Sydow.

• SVT1, 9.45–13.45 Fi­ran­det på Slot­tet. Te De­um i Slotts­kyr­kan, mu­sik­kår på Ytt­re borg­går­den, sång­ar­hyll­ning på Le­jon­bac­ken, kor­te­ge till Stads­hu­set. Pro­gram­ledare: Claes Elfs­berg, Per­nil­la Måns­son Colt.

• SVT1, 13.45–14.45 ”Kung­en 70 år – ensamt ma­je­stät”, in­ter­vjun av Claes Elfs­berg från tors­da­gen i re­pris. • SVT1, 20.00–21.00 Sam­man­drag av fi­ran­det på Slot­tet. Re­ge­ring­ens och riks­da­gens pre­sen­ter. Gäs­ter­na an­län­der till kväl­lens ban­kett. • SVT1, 21.00–22.00 Gala­kon­sert på Nor­dis­ka mu­se­et. Från fre­dag­kväl­lens kung­li­ga fest­fö­re­ställ­ning med kung­a­fa­mil­jen och al­la de­ras gäs­ter i publi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.