Så fi­ras kung­en

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

8.00 43 svens­ka flag­gor his­sas på Skepps­bron i Stock­holm.

9.00 Gäs­ter­na an­län­der till Slotts­kyr­kan.

10.00 Te De­um, tra­di­tio­nell kyrk­lig ce­re­mo­ni i Slotts­kyr­kan.

10.55 Kung­en tar emot hög­vak­ten.

11.00 Ar­méns mu­sik­kår i mu­sik­pro­gram.

11.30 På­gåen­de hög­vakt mar­sche­rar in. Liv­gar­dets mu­sik­kår. Hög­vaktsce­re­mo­ni.

12.00 Sa­lut skjuts med 21 skott från Skepp­s­hol­men.

12.15 Kung­en kom­mer ut på Le­jon­bac­ken, all­män­he­ten får till­fäl­le att hyl­la ho­nom från Norr­bro. Sång­ar­hyll­ning.

13.00 Kung­a­pa­ret åker kor­te­ge från Mynt­tor­get i Gam­la stan via Va­sabron och Te­gel­bac­ken till Stads­hu­set, där det blir fö­del­se­dags­lunch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.